Распоред звоњења

Разредна настава – од 1. од 4. разреда.

Пре подне


Улазак у школу: 7.50

Смена А

1. 08.00 – 08.30

2. 08.35 – 09.05

3. 09.15 – 19.45


Смена Б

1. 10.05 – 10.35

2. 10.40 – 11.10

3. 11.20 – 11.50

4. 11.55 – 12.25


 

Предметна настава – од 5. до 8. разреда.

 

После подне

Улазак у школу: 12.50

13.00 – 13.30

13.40 – 14.10

14.20 – 14.50

15.00 – 15.30

15.40 – 16.10