Библиотека

Школска библиотека је на располагању свим ученицима од 1. до 8. разреда.

У библиотеци имамо све потребне лектире, као и ваннаставни садржај.

Наша е-пошта: bibliotekantnb@gmail.com