Школски тимови

Назив тимаЧланови тимаКоординатор тимаОсновни циљ тима
Тим за међупредметне компетенције и предузетништвоДијана Бајкић Драгана Хинић Клаудија Косовац Бреслиев Снежана Драгићевић Биљана Маравић Борис ДураковићТања БугаринПовезује наставне теме кроз корелацију са различитим предметима
Стручни актив за школско развојно планирањеБојан Ивошевић, Бранка Батица, Марија Шобот Ђорђевић, Марина Николац, Катарина Станковић, Мирјана Сaрапа, Бранка Драгосављевић, Татјана Шимић, Биљана  Маравић, Јелена ДамјановићБојан Ивошевић, директорПланира и усмерава рад школе у складу са мисијом и визијом
Тим за вредновање и самовредновањеБојан Ивошевић, Тања Гашовић, Весна Младеновић, Клаудија Косовац Бреслијев, Драгана Хинић, Маја Ковачевић, Јелена Станојковић, Мирела Ристић, Јелена Дамјановић.Божић ЈеленаПраћење и вредновање рада школе
Тим за стручно усавршавањеМарија Шобот Ђорђевић, Милка Парента, Нада Вијатовић,Татјана Јекић, Светлана Вареца, Љубица ЕрорВесна ЂурековићПраћење и организовање стручног усавршавања запослених
Тим за превенцију насиљаМарина Николац, Бранка Батица, Шуштершић Далибор, Симеуновић Славица, Драгана Хинић, Бојан Ивошевић; Јасна Копанлија, Снежана  Драгићевић, Марина Киш, Зоран ЦрномарковићБиљана МаравићСпровођење мера за заштиту деце од насиља
Тим за инклузијуВесна Ђурековић, Милка Парента, Бранка Батица,Јасна Копанлија, Јелена Боровац, Снежана Вишњић, Биљана ШајкунићБиљана МаравићПомоћ деци са потешкоћама у учењу
Тим за професионалну оријентацијуБиљана Маравић, Немања Ђорђевић, Јасмина Максимовић, Милка Парента, Дијана БајкићНемања ЂорђевићПомоћ деци да самостално донесу одлуку о избору занимања
Тим за хуманитарне активностиДанка Радмановић,
Маја Ковачевић Станислав Будисављевић, Наташа Радуловић, Светлана Вареца
Данка РадмановићУчествовање у хуманитарним активностима и помоћ соц. угроженој деци
Тим за екологијуБиљана Шајкунић, Мирјана Сарапа, Нада Вијатовић, Весна Радовановић, Валентина Мартиновић, Станислав Будисављевић. Данијела Солдо, Јасмина ЛукачЈелена НовичићОбележавање важних догађаја везаних за екологију
Тим за информисање и промоцијуБојан Ивошевић,
Бранка Драгосављевић,
Јелена Станковић, Наташа Радуловић, Славица Симеуновић, Бранка Батица, Мирјана Сарапа, Јелена Дамјановић
Бојан ИвошевићСарадња са медијима, промоција школе, ажурирање сајта, фотографисање догађаја
Тим за културне манифестације и прославеТања Шимић,
Снежана Вишњић, Бранка Драгосављевић Милка Парента Косовац Клаудија Данка Радмановић Мирјана Сарапа, Данијела Живковић, Маја Ковачевић
Весна МладеновићПрипрема приредби и прослава
Педагошки колегијумБојан Ивошевић, Бранка Батица, Биљана Маравић,
Дијана Бајкић, Јасмина Максимовић, Весна Младеновић, Данка Радмановић, Љубица Ерор, Јелена Новичић, Татјана Јекић, Татијана Грнчарски, Валентина Мартиновић, Маја Ковачевић, Јелена Божић, Тања Гашовић, Радојка Простран, НемањаЂорђевић.
Бојан ИвошевићОсигурање и унапређење квалитета рада школе, праћење остваривања програма и стандарда постигнућа, остваривање развојног плана установе, праћење разултата рада и стручног усавршавања
Комисија за преглед документацијеВесна Младеновић, Дијана Бајкић,Станислав Будисављевић,Мира Црномарковић, Јелена Боровница, Данка РадмановићВесна МладеновићУредно и систематско ажурирање документације
Стручни актив за развој школског програмаБојан Ивошевић                          Бранка Драгосављевић, Бранка Батица, Биљана Маравић, Татјана Јекић, , Валентина Мартиновић, Маја Ковачевић, Јелена Божић, Тања Гашовић, Радојка Простран, НемањаЂорђевић, Станислав Будисављевић, Весна Младеновић, Дијана Бајкић, Јасмина Максимовић, Далибор Шуштершић,Мирослав АлексићБојан ИвошевићПраћење и усаглашавање законских промена са школским програмима
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установеБранка Батица, Биљана Маравић, Весна Младеновић, Јасмина Максимовић, Биљана Шајкунић, Данка Радмановић, Јекић ТатјанаБојан ИвошевићПраћење и координисање свих активности и мера које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум
Тим за наставу на даљинуБојан Ивошевић, Бранка Драгосављевић, Бранка Батица, Биљана Маравић, Мирјана Сарапа, Јелена Станковић, Славица Симеуновић Тања БугаринБранка БатицаПраћење и координисање свих активности везано за рад у отежаним условима услед пандемије
Комисија за награђивањеТатјана Шимић Татјана Јекић Татијана ГрнчарскиБојан ИвошевићНаграђивање ученика
Тим за естетско уређење школеЉубица Ерор, Мирјана Сарапа, Живковић Данијела, Маја Ковачевић, Снежана Новотни, Станојковић Јелена, Јасна Копанлија, Николац Марина, Грнчарски Татијана, Станислав Будисављевић, Ђурађ Дарчевић, Клаудија Косовац, Јелена Боровац, Бранка БатицаЈекић ТатјанаУређење школског простора
Тим за деловање у кризним ситуацијама  Бојан Ивошевић, Биљана Маравић, Бранка Батица, Зоран Црномарковић, Бранка Драгосављевић, Данијела Солдо, Снежана НовотниБојан ИвошевићИнтервенције у кризним ситуацијама
Тим за ужинуСтана Марковић, Слађана Четник