Распоред писмених провера 2021/22

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 5/1

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5 Српски језик, контролни 1,2,3 Српски језик, контролни
6-10   4-8 Српски језик, писмени задата   8-12   6-10 Српски језик, писмени, Историја-контролни
13-17   11-15 Историја-контролни 15-19   13-17 Математика писмени
20-24 Математика – контролни 18-22 Математика писмени 22-26 Математика – контролни 20-23  
27-30 Српски језик, правопис, диктат 25-29 Француски језик, контролни 29,30 Француски језик, контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 5/2

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3  
6-10   4-8 Француски језик, контролни 8-12   6-10 Српски језик писмени, Историја-контролни
13-17   11-15 Српски језик писмени, Историја-контролни 15-19 Француски језик, контролни задатак 13-17 Математика писмени
20-24 Математика – контролни 18-22 Математика писмени 22-26 Математика – контролни 20-23  
27-30 Српски језик – контролни 25-29   29,30 Српски језик – контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 5/3

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5 Српски језик, контролни задатак 1,2,3 Српски језик, контролни задатак
6-10   4-8 Српски језик, писмени задатак 8-12 Биологија-контролни задатак 6-10 Српски језик, писмени задатак Историја-контролни
13-17   11-15 Историја-контролни 15-19   13-17 Математика писмени
20-24 Математика – контролни Биологија-контролни 18-22 Математика писмени 22-26 Математика – контролни 20-23  
27-30 Српски језик, правопис, диктат 25-29 Француски језик, контролни 29,30 Француски језик, контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 5/4

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3 Француски језик, контролни
6-10   4-8 Историја-контролни 8-12 Биологија-контролни задатак 6-10 Српски ј. – писмени, Историја-контролни
13-17   11-15 Српски језк – писмени, Историја-контролни 15-19   13-17 Математика писмени
20-24 Математика – контролни   18-22 Математика писмени 22-26 Математика – контролни 20-23  
27-30 Српски језик – контролни Биологија-контролни 25-29 Француски језик, контролни 29,30 Српски језик – контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 6/1

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1 Француски језик, Контролни 1-5 Биологија-контролни 1,2,3 Француски језик, писмени
6-10   4-8 Српски језик, контролни 8-12 Српски језик, контролни 6-10 Српски језик, контролни
13-17   11-15 Српски језик, писмени 15-19 Историја-контролни 13-17 Српски језик, писмени
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени, Историја-контролни 22-26 Математика контролни   20-23  
27-30 Француски језик, контролни 25-29 Француски језик, контролни Физика-тест 29,30 Француски језик, писмени задатак / /

ОДЕЉЕЊЕ 6/2

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1 Француски језик, контролни 1-5 Биологија-контролни задатак 1,2,3 Француски језик, писмени задатак
6-10   4-8 Српски језик, контролни задатак 8-12 Српски језик, контролни Физика-контролни 6-10 Српски језик, контролни Физика-контролни
13-17   11-15 Српски језик, писмени Физика-контролни 15-19 Енгл.јез.-писмени Историја-контролни 13-17 Српски језик, писмени задатак
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени Историја-контролни 22-26 Математика контролни   20-23  
27-30 Француски језик, контролни Физика-контролни 25-29 Француски језик, контролни 29,30 Француски језик, писмени задатак / /

ОДЕЉЕЊЕ 6/3

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1 Француски језик, контролни 1-5 Биологија- контролни задатак 1,2,3 Француски језик, писмени задатак
6-10   4-8 Српски језик, контролни, Физика-контролни 8-10 Физика-контролни задатак 6-10 Српски језик, писмени Физика-контролни
13-17   11-15   15-19 Историја-контролни 13-17 Математика писмени
20-24 Математика контролни 18-22 Српски језик, писмени, Историја-контролни 22-26 Српски језик, контролни, Физика-контролни 20-23  
27-30 Српски језик, контролни, Француски језик, контролни 25-29 Математика писмени, Француски језик, контролни 29,30 Математика Контролни, Француски језик, писмени / /

ОДЕЉЕЊЕ 6/4

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1 Француски језик, контролни 1-5 Биологија- контролни задатак 1,2,3 Француски језик, писмени задатак
6-10   4-8 Српски  језик, контролни 8-12   6-10 Српски језик, писмени
13-17   11-15 Српски језик, писмени задатак 15-19 Историја-контролни 13-17 математика писмени, Физика-тест
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени Историја-контролни 22-26 Математика контролни 20-23  
27-30 Српски језик – контролни, Француски ј.- контролни 25-29 Француски језик, контролни Физика-тест 29,30 Српски језик, контролни, Француски језик, писмени / /

ОДЕЉЕЊЕ 7/1

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3 Српски језик други писмени
6-10   4-8 енглески језик-контр, Физика-контр 8-12 Енгл.јез.писмени задатак 6-10 Француски језик, писмени Физика-тест
13-17 француски језик, контролни задатак 11-15 Француски језик, контролни Хемија, тест 15-19 Физика-тест Хемија, тест 13-17 Математика писмени Хемија, тест
20-24 Српски језик, контролни, Математика контролни 18-22 Математика писмени, Српски језик писмени 22-26 Математика контролни, Историја- контролни 20-23  
27-30 Историја- контролни 25-29   29,30 Српски језик- контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 7/2

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3 Српски језик други писмени
6-10   4-8 Енглески језик-контр Физика-контр 8-12 Енгл.јез.-писмени задатак 6-10 Француски језик, писмени Физика-тест
13-17 Француски језик, контролни 11-15 Српски језик писмени, Француски ј. контролни 15-19 Физика-тест Хемија, тест 13-17 Математика писмени Хемија, тест
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени 22-26 Математика контролни Историја- контролни 20-23  
27-30 Историја- контролни 25-29   29,30   / /

ОДЕЉЕЊЕ 7/3

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3 Српски језик – писмени
6-10   4-8 енглески језик-контр, Физика-контр 8-12 Енгл.јез.-писмени адатак 6-10 Француски језик, писмени, Физика-тест
13-17 Француски језик, контролни задатак 11-15 Српски језик писмени, француски ј. контролни 15-19 Физика-тест Хемија, тест 13-17 Математика писмени, Хемија, тест
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени 22-26 Математика контролни Историја- контролни 20-23  
27-30 Историја- контролни 25-29   29,30 Српски језик контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 7/4

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5   1,2,3 српски језик други писмени
6-10   4-8 Енглески језик-контр, Физика-контр 8-12 Енгл.јез.-писмени задатак 6-10 Француски језик, писмени, Физика-тест
13-17 Француски језик, контролни 11-15 Француски језик, контролни, Хемија, тест 15-19 Физика-тест Хемија, тест 13-17 Математика писмени, Хемија тест
20-24 Математика контролни, Српски језик контролни 18-22 Математика писмени, Српски језик писмени 22-26 Математика контролни, Историја- контролни 20-23  
27-30 Историја- контролни 25-29   29,30 Српски језик контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 8/1

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5 Хемија, тест 1,2,3  
6-10   4-8 Енглески језик-контролни, Француски ј, контролни 8-12 Физика-тест, Француски језик, контролни задатак 6-10 Српски језик-писмени, Француски ј, писмени задатак
13-17   11-15 Српски језик-писмени Хемија, тест 15-19 Српски језик-контролни Историја-контролни 13-17 Математика писмени Физика-тест
20-24 Физика-тест 18-22 Математика писмени Српски језик-контролни 22-26 Енгл.јез-писмени, Математика контролни 20-23 Хемија, тест
27-30 Математика  контролни 25-29 Историја-контролни 29,30 Историја-контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 8/2

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-4   1,2   1-5 хемија, тест 1-4  
7-11   5-9 Енглески језик-контролни, Француски ј, контролни 8-12 Француски језик, контролни задатак 6-10 Српски језик-писмени, Француски ј, писмени
14-18   12-16 Српски језик-писмени хемија, тест 15-19 Српски језик-контролни, Физика-тест 13-17 Математика писмени Физика-тест
21-25   19-23 Математика писмени Српски језик-контролни 22-26 Енгл.јез.-писмени Математика контролни 20-23 Хемија, тест
28-30 Математика контролни, Физика-тест 25-29 Историја-контролни 29,30 Историја-контролни / /

ОДЕЉЕЊЕ 8/3

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5 хемија, тест 1,2,3 Историја-контролни
6-10   4-8 Енглески ј-контролни, Француски ј, контролни 8-12 Француски језик, контролни 6-10 Српски језик-писмени, Француски ј, писмени
13-17   11-15 Српски језик-писмени Хемија, тест 15-19 Српски језик-контролни Физика-тест 13-17 Математика писмени Физика-тест
20-24   18-22 Математика писмени 22-26 Енгл.јез.-писмени Математика контролни 20-23 Хемија, тест
27-30 Математика контролни Физика-тест 25-29 Српски језик-контролни Историја-контролни 29,30   / /

ОДЕЉЕЊЕ 8/4

ДАТУМ СЕПТЕМБАР ДАТУМ ОКТОБАР ДАТУМ НОВЕМБАР ДАТУМ ДЕЦЕМБАР
1-3   1   1-5 Хемија, тест 1,2,3 Историја-контролни, Француски ј, писмени
6-10   4-8 Енглески ј-контролни, Француски ј, контролни 8-12 Француски језик, контролни задатак 6-10 Српски језик-писмени Српски језик-контролни
13-17   11-15 Хемија, тест Српски језик-писмени   15-19 Математика контролни Физика-тест 13-17 Математика писмени Физика-тест
20-24 Математика контролни 18-22 Математика писмени 22-26 енгл.јез.-писмени, Српски језик-контролни   20-23 Хемија, тест
27-30 Физика-тест Српски језик-контролни   25-29 Историја-контролни Српски језик-контролни 29,30   / /