Распоред писмених провера 2022/23.

ОДЕЉЕЊЕ 5/1

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4 1,2МА(пз)
5-9СЈ(кз)10-14СЈ(кз), Ист(кз)7-11СЈ(кз)5-9EЈ(пз), СЈ(кз)
12-16 17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ(кз), СЈ(пз)
19-23 24-28ЕJ(кз)21-25 19-23 
26-30МA(кз)31.СЈ(кз)28-30Ист(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 5/2

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4 1,2МА(пз)Ист(кз)
5-9 10-14СЈ(пз),Ист(кз)7-11СЈ(кз)5-9EЈ (пз), СЈ(кз)
12-16СЈ(кз)17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ (кз), Сј(пз)
19-23 24-28ЕJ(кз)21-25 19-23 
26-30МА(кз)31.СЈ(кз)28-30 //

ОДЕЉЕЊЕ 5/3

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4 1,2 
5-9 10-14СЈ(пз),Ист(кз)7-11БИ(кз)5-9EЈ(пз)
12-16 17-21ФЈ(кз), СЈ(кз)  14-18СЈ(кз)12-16ФЈ(кз), СЈ(пз)
19-23 24-28ЕJ(кз),МА(пз)21-25MA(кз)19-23МА(пз), СЈ(кз)
26-30MA(кз), БИ(кз)31. 28-30Ист(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 5/4

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4 1,2 
5-9 10-14СЈ(пз),Ист(кз)7-11 5-9EЈ(пз)
12-16 17-21ФЈ(кз),СЈ(кз)14-18СЈ(кз)12-16ФЈ(кз), СЈ(пз)
19-23 24-28ЕJ(кз),МА(пз)21-25MA(кз)19-23СЈ(кз), МА(пз)
26-30MA(кз)31. 28-30Ист(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 5/5

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4 1,2МА(пз)
5-9 10-14СЈ(пз),Ист(кз)7-11 5-9EЈ(пз)
12-16 17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ(кз), СЈ(пз)
19-23 24-28ЕJ(кз), СЈ(кз)  21-25СЈ(кз)19-23СЈ(кз)
26-30МА(кз)31. 28-30Ист(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 6/1

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз)1-4 1,2 
5-9 10-14СЈ(пз )7-11 5-9СЈ(пз), ФИ(т)
12-16СЈ(кз)17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ(пз), МА(пз)
19-23МА(кз)24-28Ист(кз),EJ (кз)21-25ФЈ(кз)19-23СЈ(кз)
26-30 31.ФИ(т)28-30ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 6/2

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз)1-4ФИ(т)1,2ФЈ(пз)
5-9 10-14СЈ(пз )7-11 5-9СЈ(пз)
12-16СЈ(кз)17-21МА(пз)14-18МА(кз),12-16МА(пз),ФИ(т)
19-23ФЈ(кз), МА(кз)24-28ФЈ(кз),Ист(кз)21-25ЕЈ(пз)19-23СЈ(кз)
26-30 31.ЕЈ(кз)28-30ФЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 6/3

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз)1-4ФИ(т)1,2 
5-9 10-14СЈ(пз)7-11 5-9СЈ(пз), ФИ(т)
12-16СЈ(кз)17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ(пз), МА(пз)
19-23МА(кз)24-28Ист(кз),ЕЈ (кз)21-25ФЈ(кз)19-23СЈ(кз)
26-30 31. 28-30БИ(кз),ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 6/4

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз )1-4ФИ(т)1,2 
5-9 10-14СЈ(пз)7-11 5-9СЈ(пз), ФИ(т)
12-16 17-21ФЈ(кз),МА(пз)14-18МА(кз)12-16ФЈ(пз), МА(пз)
19-23СЈ(кз), МА(кз)24-28Ист(кз),ЕЈ (кз)21-25ФЈ(кз)19-23СЈ(кз)
26-30 31. 28-30ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 7/1

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз), ФИ(т)1-4БИ(кз),Ист(кз)1,2 
5-9 10-14ХЕ(кз)7-11ХЕ(кз)5-9ФИ(т), ХЕ(кз)
12-16 17-21МА(пз), СЈ(пз)14-18MA(кз), ФИ(т)12-16МА(ПЗ), СЈ(пз)
19-23ФЈ(кз)24-28ЕЈ(кз)21-25ФЈ(пз)19-23СЈ(кз)
26-30МА(кз)31. 28-30СЈ(кз), ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 7/2

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз), ХЕ(кз)1-4БИ(кз),Ист(кз)1,2EЈ(пз)
5-9 10-14 7-11ФИ(т), ХЕ(кз)5-9ХЕ(кз), ФИ(т)
12-16 17-21ЕJ(кз), СЈ(пз)  14-18MA(кз)12-16СЈ(пз), МА(пз)
19-23ФЈ(кз)24-28ФЈ(кз), МА(пз)21-25ФЈ(пз)19-23СЈ(кз)
26-30МА(кз), ФИ(т)31. 28-30СЈ(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 7/3

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7 1-4БИ(кз),Ист(кз)1,2 
5-9СЈ(кз)10-14ХЕ(кз)7-11ХЕ(кз), ФИ(т)5-9СЈ(кз), ХЕ(кз)
12-16 17-21СЈ(пз), ЕЈ(кз)14-18MA(кз)12-16МА(пз), ФИ(т)
19-23ФЈ(кз)24-28ФЈ(кз),МА(пз)21-25ФЈ(пз)19-23 
26-30MA(кз) ФИ(т)31. 28-30СЈ(кз), ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 7/4

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7СЈ(кз), ФИ(т)1-4БИ(кз),Ист(кз)1,2 
5-9 10-14СЈ (пз), ХЕ(кз)7-11ХЕ(кз)5-9СЈ(пз), ХЕ(кз)
12-16СЈ(кз)17-21МА(пз)14-18МА(кз), ФИ(т)12-16МА(пз), ФИ(т)
19-23ФЈ(кз)24-28ФЈ(кз), ЕЈ(кз)21-25ФЈ(пз)19-23СЈ(кз)
26-30МА(кз)31. 28-30СЈ(кз), ЕЈ(пз)//

ОДЕЉЕЊЕ 8/1

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7ФИ(т), Ист(кз)1-4ФЈ(кз)1,2Ист(кз)
5-9 10-14ХЕ(кз)7-11ФИ(т)5-9ФЈ(пз), МА(пз)
12-16 17-21ЕJ(кз), МА(пз)14-18СЈ(кз), МА(кз)12-16СЈ(пз), СЈ(кз)
19-23МА(кз)24-28СЈ(пз)21-25EЈ (пз)19-23ФИ(т), ХЕ(кз)
26-30СЈ(кз),ФЈ(кз)31.ФЈ(кз)28-30ХЕ(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 8/2

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7ФИ(т), Ист(кз)1-4ФЈ(кз)1,2СЈ(кз)
5-9 10-14ХЕ(кз) Пз(Сј)7-11 5-9ФЈ(пз),Ист(кз)
12-16 17-21ЕJ(кз), МА(пз)14-18МА(кз), ФИ(т)12-16МА(пз), ФИ(т)
19-23МА(кз)24-28СЈ(кз)21-25EЈ(пз)19-23СЈ(пз), ХЕ(кз)
26-30ФЈ(кз)31.ФЈ(кз)28-30ХЕ(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 8/3

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7ФИ(т), Ист(кз)1-4ФЈ(кз)1,2СЈ(кз)
5-9СЈ(кз)10-14СЈ(пз), ХЕ(кз)7-11 5-9СЈ(пз), ФЈ(пз)
12-16 17-21ЕJ(кз), МА(пз)14-18МА(кз), ФИ(т)12-16МА(пз), ФИ(т)
19-23МА(кз)24-28СЈ(кз)21-25EЈ(пз), Ист(кз)19-23ХЕ(кз)
26-30ФЈ(кз)31.ФЈ(кз)28-30ХЕ(кз)//

ОДЕЉЕЊЕ 8/4

ДАТУМСЕПТЕМБАРДАТУМОКТОБАРДАТУМНОВЕМБАРДАТУМДЕЦЕМБАР
1-2 3-7ФИ(т),Ист(кз)1-4ФЈ(кз)1,2Ист(кз)
5-9 10-14ХЕ(кз)7-11ФИ(т)5-9ФЈ(пз),МА(пз)
12-16 17-21ЕJ(кз),МА(пз)14-18СЈ(кз), МА(кз)12-16СЈ(кз), СЈ(пз)
19-23МА(кз)24-28СЈ(кз)21-25EЈ(пз)19-23ФИ(т), ХЕ(кз)
26-30СЈ(кз), ФЈ(кз)31.ФЈ(кз)28-30ХЕ(кз)//