Школски одбор

На основу члана 116. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017,27/2018 и 10/2019 ) чланови школског одбора основне школе “Никола Тесла”Нови Бановци су:

Представници запослених:

-Шимић Татјана

-Сарапа Мирјана

-Шуштершић Далибор

Представници родитеља:

-Дамјановић Јелена

-Четник Слађана

-Јоцић Маја

Представници јединице локалне самоуправе:

-Милинковић Игор

-Сарић Михаило

-Турчиновић Светлана

Председник школског одбора: Дамјановић Јелена

Заменик председника школског одбора: Сарић Михаило

15.11.2019.. године