Школски одбор

На основу члана 116. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017,27/2018 и 10/2019 ) чланови школског одбора основне школе „Никола Тесла“ Нови Бановци су:

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕОвлашћени предлагач
1.Пејчиновић ПредрагЛокална самоуправа
2.Сарић МихајлоЛокална самоуправа
3.Вукичевић СнежанаЛокална самоуправа
4.Четник  СлађанаСавет родитеља
5.Јоцић МајаСавет родитеља
6.Јелена ДамјановићПредседник Школског одбора
7.Радмановић ДанкаНаставничко веће
8.Шимић ТатјанаНаставничко веће
9.Сарапа МирјанаНаставничко веће