Распоред часова

Због комбинобаног начина рада ученици добијају распоред часова од учитељице или одељенског старешине.