У петак, 12.10. 2018. Одржана је вожња бициклима у организацији Ђачког парламента наше школе и школе у Сурдуку.  Циљеви су били:

  • подстицање заједничке активности што доприноси  развоју поштовања, извршавање поверених активности, придржавање утврђених правила, осећај припадности
  • одговоран однос према здрављу – подизање свести о значају физичке активности за целокупно здравље човека, развијање здравих животних стилова
  • иницијатива – спремност и мотивисаност ученика за акцију, схватање предности физичке активности као пзитивног начина кориштења слободног времена

У вожњи је учествовало стотину ученика од петог до осмог разреда са неколико наставника. Ученици су били добро расположени, весели и срећни. Планирана  рута од Нових Бановаца до Сурдука није реализована из безбедносносних разлога. Дугу колону бициклиста било је тешко контролисати на захтевном путу до Сурдука. У Белегишу, на предлог полицијске пратње одлучено је да наставимо пут назад за Нове Бановце. По повратку дочекале су нас органске јабуке, вода и дипломе за учешће. Захваљујемо се свима који су помогли у реализацији, посебно МУП – у  Стара Пазова, ЈКП Чистоћа, Дому здравља “Ј.Ј.Змај“, ОШ “Вера Мишчевић“ и Савету родитеља.