Поштовани родитељи,

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада, просторним капацитетима школе и бројем ученика, наша школа израђује оперативни план организације и реализације настве. Детаљна обавештења ћете добити од Савета родитеља, одељенског старешине/наставника разредне наставе.

У складу са упутствима, број ученика по учионици би био до 15, тако да ће се одељења делити у две групе. Часови ће трајати 30 минута. Ученици од 1. до 4. разреда ће наставу похађати у преподневној смени. Распоред наставе ће бити накнадно објављен.

ТВ настава ће се одвијати на платформи РТС Планета, РТС2 и РТС3. За ученике који се определе да наставу прате од куће, провере знања и оцењивање ће се вршити у школи, у договору са предметним наставником/учитељем.

Уколико се определите за опцију да дете не прати наставу у школи, већ на РТС-у, молим Вас да се писмено изјасните и изјаву у слободној форми доставите одељенском старешини/учитељу.

Директор школе

Бојан Ивошевић