Актив стручних сарадника са територије општине Стара Пазова, педагози, психолози, дефектолози, представници центра за социјални рад, дома здравља, управе општине  одржан је 12.12.2023. у ОШ“Никола Тесла“ у Новим Бановцима. Присуствовало је тридесет колега који су узели активно учешће актуелним темама. Дотакли смо се питања превременог уписа ученика у 1.разред, улоге пратиоца и персоналног асистента, образовања страних држављана, ефикаснији рад интерресорне комисије, транзиција из основне у средњу школу, Савета родитеља наше општине… Пријатно нас је изненадила колегиница јер  је представила пројекат “Разиграно родитељство“ који ће ускоро да заживи у нашој општини.    Очекујемо да се реши бар нека од постављених дилема до следећег сусрета!

Биљана Маравић, психолог